معراج نور

شکر و سپاس بی‌دریغ و تحمید و تمجید بیکران نثار وجود فرزانگانی که متجلی کننده کرامت و مجتهد طریقت‌اند.

هدف اصلی  وبلاگ معراج نور، تحقق بخشیدن به اهداف معنوی و اخلاقی در راستای پیشبرد معارف عمیق توحیدی است.

تمامی فعالیت های من در این عرصه با رهنمود ها و راهنمایی های آموزگار آسمانی و مربی فرزانه‌ام، استاد «یعقوب قمری شریف‌آبادی» و بانوی مؤمنه و معلم بزرگوارم ، سرکار خانم «رقیه خاتون حیدری» می باشد.

بانوی عفیفه و مؤمنه، خانم«رقیه خاتون حیدری»، با سرپرستی جلسات نورانی و معنوی «مکتب الزهراء(س)» که با الگوبرداری از خانم فاطمه الزهرا (س)است، همواره با فضایی بهشتی وجود خواهران ایمانی را در پرتو صحیفة نورانی قرآن، قرار داده و در فعالیت های هنری مشوق ام بوده و هستند.

دلباخته عرش ربوبی حضرت مهتاب

معصومه رضوانی پور

/ 0 نظر / 12 بازدید